De har alle skrevet under på et åpent brev som står på trykk i avisa Financial Times onsdag.

Initiativtaker til brevet er den prestisjetunge organisasjonen International Crisis Group. Brevet er undertegnet av blant andre Jimmy Carter, John Major og Mikhail Gorbatsjov. Brevet tar til orde for at verdenssamfunnet handler umiddelbart.

Alle tapt

«Alle har tapt i denne konflikten unntatt ekstremistene verden over som lever av raseriet konflikten fortsetter å fremkalle. Hver dag som går undergraves utsiktene til en fredelig, varig løsning», heter det i brevet.

«Så lenge konflikten varer kommer den til å fostre instabilitet og vold både i og utenfor regionen», heter det videre i brevet.

Tidligere generalsekretær i FN Boutros Boutros-Ghali, Dalai Lama og Desmond Tutu er blant de fremstående personene på listen over lederne som har satt sitt navn på brevet.

Anerkjente grenser

«Målet må være sikkerhet og full anerkjennelse av staten Israel innenfor internasjonalt anerkjente grenser, en stans i okkupasjonen for det palestinske folket i en levedyktig uavhengig, suveren stat, samt at Syria får tilbake områder som er frarøvet», står et videre i brevet.

I brevet tas det også til orde at det så raskt som mulig blir arrangert en ny internasjonal konferanse om konflikten der alle partene deltar.

De tidligere lederne ber også om at den økonomiske boikotten av den palestinske regjeringen avsluttes, at det innledes samtaler mellom palestinerne og Israel og mellom Libanon og Syria.

Også Tysklands tidligere utenriksminister Joschka Fischer, tidligere NATO-sjef Wesley Clark, og tidligere israelsk utenriksminister Shlomo Ben-Ami er blant dem som har underskrevet oppropet.