Forslaget møter motstand fra røykere, som mener det ikke foreligger bevis for at røykende bilister skaper økt ulykkesfare.

Når man kjører bil, bør man konsentrere seg om kjøringen og ikke noe annet. Det gjelder både for snakking i mobiltelefon, skifting av CD-er og kassetter – eller tenning av røyk, sier sikkerhetsfagmannen Simon Ettinghausen ifølge nyhetsbyrået Reuters.

— Sjåfører bør ikke forsøke å røyke eller spise når de sitter bak rattet. De bør konsentrere seg om det de driver med og om veien foran dem, mener Ettinghausen som er talsmann for trafikksikkerhetsgruppen LARSOA.

— Å kjøre bil er vanskelig nok, spesielt i dagens tette trafikk, og det er ikke et gjøremål man bør kombinere med andre ting, tilføyer han. Men Simon Clark i Forest, som er en interessegruppe for røykere, mener ifølge BBC noe helt annet.

Noe av det mest distraherende en sjåfør kan foreta seg, er å snakke med andre i bilen, sier Clark. Han spør derfor om myndighetene har tenkt å forby slike samtaler, og hvordan de i tilfelle har tenkt å håndheve forbudet.