— Jeg synes Jens Stoltenberg og Espen Barth Eide bør komme hit til Kongo. Situasjonen er såpass alvorlig at de bør komme for å vise nødvendig respekt, sier Kari Hilde French.

Hun mener at statsministerens og utenriksminsterenes tilstedeværelse vil kunne bidra til at sønnen kan bli overført til soning i Norge.

— Det er veldig spesielt å komme hit nå. Sist var vi her for å treffe begge to. Nå er den ene død, og det er veldig tungt, sier Kari Hilde French til Aftenposten.no.

Minnestund

Hun og advokat Hans Marius Graasvold ankom Kinshasa lørdag klokken 18:56 norsk tid.

— Jeg snakket med Graasvold på flyet om at det bør være en minnestund. I det jeg landet, mottok jeg en sms om at vi skal forsøke å få til noe, sier hun.

Sjømannsprest Knut Lyngseth ønsker å holde minnestund for Tjostolv Moland i Ndolo-fengselet i Kinshasa søndag, hvis han får tillatelse. Det er fengselsdirektøren som avgjør om presten får det som han vil.

Joshua French, hans mor Kari Hilde French, advokat Hans Marius Graasvold og representanter for den norske ambassaden og alle andre som kjente Tjostolv Moland i fengselet skal få i så fall få anledning til å delta i minnestunden.

Tar det tungt

Kari Hilde French sa at sønnen opplevde det veldig vondt å få rettet beskyldninger mot seg om Molands død, og at det har hindret sønnen i å komme i gang med sorgprosessen.

— Det har stor betydning at Kripos er kommet ned for å bidra til etterforskningen, sier hun.