Utviklingsminister Erik Solheim åpnet i går Nile Basin Research Programme (NBRP). Han serverte en klar oppfordring til forskerne som skal delta i det omfattende forskningsprogrammet i Bergen.

— Få forskningsresultatene ut til folket. La for all del ikke all virksomheten foregå bak lukkede dører. Informasjonen må ut. God forskning lar seg også oversette til et språk som vanlige, interesserte folk kan forstå, sa Solheim. Utenriksdepartementet støtter programmet økonomisk med 44 millioner kroner over en fireårsperiode.

Statsrådens oppfordring kom etter et åpenhjertig hjertesukk over mye av det som i dag kommer fra akademia, også innen utviklingsforskning.

— Jeg ser masse forskning som er fullstendig irrelevant i forhold til praktiske og politiske situasjoner. Forskere på dette feltet burde hatt hospitantoppdrag i Utenriksdepartementet for å komme tettere på den konkrete virkeligheten. Det vil gjøre forskningen deres bedre, sa Solheim, som overfor BT også er snar med å understreke at han setter stor pris på forskningsinitiativet i Bergen.

Planen er å knytte Nilen-forskningen opp mot en rekke vitenskapelige miljøer i Bergen. Klima, internasjonal helse, økologi og selvfølgelig vannforvaltning er noen av satsingsområdene. Gjennom NBRP vil Universitetet i Bergen også motta tjue forskere fra de ti Nil-landene hvert år.

Og fagmiljøer i Bergen har mye å bidra med.

— Vi har Europas ledende senter på internasjonal helse, sa professor Rune Nilsen, fungerende leder av forskningsprogrammet. Han mener det nye programmet vil bli en kunnskapsoase om det mangfoldige Nilen-området.

Og på helseområdet er den mangfoldige Nil-regionen et eldorado for forskere.

— Områdene rundt Nilen er et eneste stort laboratorium for all typer sykdommer, ifølge professor Terje Tvedt, som lister opp Ebola, Bilharzia og malaria.

Utviklingsminister Erik Solheim mener Bergens-miljøet kan bidra med kunnskap innen felt som er grunnplanker i norsk utenrikspolitikk; fred og forsoning, energi og miljø. Og kunnskapen trengs i en region der konfliktpotensialet er stort mellom nabolandene, både om vannrettigheter og andre naturressurser.