FRANK M. ROSSAVIK

München

Kofi Annans tale til «sikkerhetspolitikkens Davos», toppmøtet for eksperter og makthavere på feltet i Bayerns hovedstad, ble særlig godt mottatt av amerikanerne i forsamlingen. Generalsekretæren har åpenbart «tatt hintene» fra de siste årenes utvikling, som en journalist fra Washington kommenterte på gangen.

Nulltoleranse

Annan mente den gjeldende ikkespredningsavtalen er i ferd med å komme til kort. Den hjelper bare mot stater som har interesse av å stå på god fot med resten av det internasjonale samfunn. Røverstater — Nord-Korea erklærte seg som atommakt for noen dager siden - og terrorister representerer en atomtrussel det er vanskeligere å hanskes med.

— Hvis vi ikke iverksetter nye tiltak, kan vi ganske snart bli utsatt for en stormflod, sa Annan.

FN-sjefen tok til orde for skarpere kontrollmekanismer, men også å etablere insentiver for land som avstår fra å anrike uran, nøkkelfaktoren i atombombeproduksjon.

Kofi Annan vil at FN skal bli mer kontant i kampen ikke bare mot atomvåpenspredning, men også generelt mot terrorisme. Annan vil ha «nulltoleranse», og i en bisetning amerikanerne likte spesielt godt, sa han at «vi må tenke gjennom også bruken av makt» når andre metoder ikke virker.

Slitt tungt

USA har lenge hevdet at FN er for tannløs til å hanskes med dagens trusler, men disse tonene fra Annan ble i går sett på som et stort skritt mot en «forsoning» mellom USA og FN.

Lørdag hadde USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld oppfordret til dugnad i kampen mot terrorismen, og advart om at «ett land kan ikke vinne denne kampen alene».

Som en av talerne etter Kofi Annan i går, var senator Hillary Clinton raskt ute med å si at USA nå bør ta på seg en lederrolle i reformeringen av FN. Det samme sa Tysklands utenriksminister Joschka Fischer. Effektivitet og handlekraft er stikkordene.

Det mest konkrete utspillet fra Kofi Annan var for øvrig oppfordringen til NATO og EU om å kjøre i gang en operasjon for å skape sikkerhet i den sør-sudanske kriseregionen Darfur. Der fortsetter volden nesten ufortrødent, tross fredsavtalen mellom sør og nord i Sudan nylig.

— De organisasjonene som har en virkelig kapasitet - både EU og NATO er tungt representert her i salen - bør nøye vurdere hva de kan gjøre i praksis for å få slutt på denne tragedien, sa Annan.

NATO har slitt tungt med å gjennomføre sine vedtatte oppgaver i Afghanistan og Irak, men Darfur er mer ukontroversielt og slik sett kanskje lettere å få til.