Dommer Richard May så seg onsdag nødt til på nytt å slå av Milosevics mikrofon, da den jugoslaviske eks-presidenten igjen begynte å holde en politisk tale mot FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia. Milosevic møtte onsdag i retten for femte gang.

— Se på denne domstolen. Domstoler skal være upartiske. Tiltalen er tatt ut i samsvar med det britisk etterretning har sagt. Dommeren er en engelskmann. Amicus curiae er..., sa Milosevic i sin siste tirade, før han ble avbrutt av dommeren, som igjen minnet ham om at han kan tale når rettssaken begynner 12. februar.

Amicus curiae er "venner av retten" som er blitt oppnevnt av domstolen for å sikre kommunikasjonen med Milosevic. Milosevic avviser å få oppnevnt en forsvarer, og avviser kontakt med de tre amicus curiae, en serbisk, en britisk og en nederlandsk advokat som alle har forsvart andre tiltalte for domstolen.

Færre vitner

Visse motsetninger mellom dommer og aktoratet kom fram etter at aktoratet hadde presentert vitnelisten og et tidsskjema for den første rettssaken mot Milosevic, der tiltalen gjelder krigsforbrytelser i Kosovo. Milosevic skal senere svare for tiltalepunktene som gjelder folkemord i Bosnia-Hercegovina og krigsforbrytelser i Kroatia.

Aktoratet la fram en liste på 110 vitner og ønsker i tillegg å legge fram 123 skriftlige vitneerklæringer og 1.400 gjenstander. Viseaktor Dirk Ryneveld anslo at så langt aktoratet kunne bedømme, ville man trenge tiden fram til utgangen av september.

Dommer May svarte at vitnelisten bør reduseres til 90, og at han i tillegg forbeholdt seg retten til å redusere antall skriftlige erklæringer. Han ba dessuten aktoratet ta sikte på å avslutte saken før domstolen tar sommerferie i begynnelsen av august.

Konspirasjonsteori

Milosevic fortsatte de gangene han hadde ordet å omtale rettssaken mot ham som resultatet av en sammensvergelse mot ham fra NATOs side.

— Hensikten er helt åpenbart å framstille de som forsvarte sine familie og barn som kjeltringer og onde. Mens de som dro tusener av kilometer for å ødelegge hjemmene deres, drepe uskyldige, ødelegge fødeklinikker og sykehus i samarbeid med albanske terrorister, er de ansvarlige for det store antallet ofre, sa Milosevic blant annet.

Milosevic er anklaget for medvirkning til drap på 900 kosovoalbanere og fordrivelse av 800.000 sivile fra deres hjem.

Milosevic-regimet hevdet mens det satt ved makten at over 1.500 sivile var blitt drept i NATOs bombing våren 1999. Den amerikanske menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch anslo antall drepte sivile til vel 500.

(NTB)