Men Sveriges representant på det uformelle ministermøtet i Lisboa, Beatrice Ask, understreker som de øvrige ministerne at bare enkelte barn kan etterlyses på denne måten. Det er kun når ingenting annet har ført til noen resultater, at et blir veien å gå. Tallet på bortførte barn er nemlig ikke så høyt.

– I Tyskland for eksempel blir 14.000 barn meldt forsvunnet hvert år. Men 99 prosent av disse kommer til rette i løpet av et døgn, og de fleste av de gjenværende sakene handler om foreldre som krangler, og hvor den ene forelderen tar barnet med seg.

Portugals justisminister Alberto Costa sier det dreier seg om et titall tilfeller per år per medlemsland der et barn er bortført eller forsvunnet utenfor sitt hjemland. Portugal har for tiden formannskapet i EU.

– Når det handler om trafficking og de mest utsatte barna, er dette ofte barn som ingen savner og som ingen etterlyser. Det er vanskelig å finne ut av identiteten til disse barna og hvor de egentlig kommer fra, sier Ask.

Listen skal legges på hjemmesiden for rettssamarbeid i EU, E-justice, som etter planen skal lanseres om noen måneder.