I dag mottar australske foreldre en såkalt babybonus på 4.000 australske dollar (19.000 norske kroner) for hvert nye barn som settes til verden. Neste år økes bonusen til 5.000 australske dollar (24.000 norske kroner).

Dette bør det bli slutt på, mener fødselslegen Barry Walters ved University of Western Australia.

Fra barn nummer tre og utover bør foreldrene tvert imot pålegges en avgift på 5.000 australske dollar. Samtidig bør momsen på p-piller fjernes, og foreldre som steriliserer seg, bør belønnes, mener fødselslegen.

Grunnen er at hvert barn vil stå for store utslipp av drivhusgasser – ikke bare ved å puste, men også gjennom sitt forbruk av ressurser, skriver Walters i tidsskriftet Medical Journal of Australia. Australia har i dag verdens største utslipp av CO2 per innbygger.