Hensikten er å hindre at Elian får reise tilbake til faren på Cuba.

Flere republikanske representanter vil foreslå at den seks år gamle Elian blir gjort til amerikansk statsborger gjennom en egen lov etter at Kongressen kommer sammen igjen 24. januar, skriver avisen The Washington Post. Innvandringsmyndighetene vil dermed ikke lenger ha myndighet til å sende gutten tilbake til Cuba.

Bare et fåtall mennesker er tidligere blitt amerikanske æresborgere gjennom lovvedtak, blant dem Winston Churchill og Mor Teresa.

Gutten ble i november funnet som eneste overlevende på en flåte med cubanske flyktninger. Elians mor, som ikke hadde spurt faren om han ville la gutten reise, var blant dem som var druknet. Seks år gamle Elian har siden blitt tatt vare på av slektninger som tilhører det sterkt høyreorienterte cubanske miljøet i Miami.

Striden om Elian har utviklet seg til en bitter disputt mellom eksilcubanerne i Miami og regjeringen til Castro.

NTB-AFP