ROY HILMAR SVENDSEN

— Jeg er sikker på at vi kan hjelpe Ali til å få et levelig liv, til tross for de store skadene han er påført, sier avdelingsoverlege Hallvard Vindenes ved brannskadeavsnittet på Haukeland universitetssykehus.

I går gikk hele staben ved avdelingen og ventet i spenning på siste nytt om den 12 år gamle irakiske gutten. Fire av åtte senger på avdelingen står ledige, klare til å ta imot flere skadde fra Irak om nødvendig.

— Foreløpig konsentrerer vi oss kun om denne ene gutten. Før dette eventuelt blir noe større, må vi ta en grundig diskusjon i forkant, sier viseadministrerende direktør på Haukeland universitetssykehus, Stener Kvinnsland.

Frykter bakterier

Han legger ikke skjul på at det vil bli svært ressurskrevende å ta imot skadde fra krigen i Irak.

— Et av mange spørsmål blir blant annet hvilke bakterier disse pasientene har med seg fra Irak, og hvordan vi skal håndtere dem, sier Kvinnsland.

Brannskadeavsnittet behandler årlig om lag 70 pasienter fra hele landet, og er slett ikke ukjent med å behandle særdeles alvorlige skader. Sykehuset regnes for å være i verdensklasse på brannskader, og har tidligere fått inn pasienter fra kriger og katastrofer.

— På slutten av 80-tallet behandlet vi noen brannskadde fra krigen mellom Iran og Irak. Vi fikk også inn pasienter etter diskotekbrannen i Göteborg og kjøpesenterbomben i Riga, forteller avdelingsoverlege Vindenes.

Proteser og klyper

Den medisinske ekspertisen på brannskadeavsnittet hadde i går formiddag ikke fått inn detaljer om guttens skader, men mener likevel at de skal være i stand til å redde gutten og gi ham tilbake viktige kroppsfunksjoner.

— Skadene hans er veldig typisk for krigsskader. Hvis han kommer til oss, kan vi gi ham armproteser med klyper på, slik at han kan klype og gripe etter ting, sier Vindenes.

Imponert over engasjement

Sykehuset fikk mandag og tirsdag en rekke telefoner fra bekymrede bergensere som ville vite om brannskadeavsnittet på Haukeland kunne gjøre noe for å hjelpe den skadde 12-åringen.

— Bildene av Ali har tydeligvis rørt ved følelsene til folk. Alle ga uttrykk for fortvilelse og avmakt, forteller informasjonssjef Mona Høgli.

Det enorme engasjementet for Ali rører også ved de medisinsk ansatte.

— Jeg er virkelig imponert over hvor mange som bryr seg og vil hjelpe. Gutten er jo nærmest blitt et symbol på krigens lidelser. Det enorme menneskelige engasjementet rundt ham er absolutt noe til ettertanke, sier Vindenes.

SPENT: I dette rommet på brannskadeavsnittet kan 12 år gamle Ali fra Irak få behandling for de store brannskadene sine. - Vi kan gi ham et levelig liv, sier avdelingsoverlege Hallvard Vindenes (t.v.), flankert av avdelingssykepleier Eli Haugsmyr og intensivsykepleier Anne Kari Knutsen. I går ble det imidlertid kjent at 12-åringen skal behandles i Kuwait.

TIL BERGEN? Ali Ismael Abbas ligger hardt skadd på sykehus i Irak.
FOTO: SCANPIX