Uttalelsene falt mandag, like etter at statsministeren hadde deltatt på et møte med menneskerettighetsaktivister i London.

– Vi er klare til å lage en pakke med tiltak for å forbedre den burmesiske økonomien, sammen med andre verdensledere, som vil være tilgjengelig hvis Burma er klar til å gå veien mot demokrati og forsoning, sa Brown.

CHIP EAST