TRON STRANDOslo

— Cuba er et fattig land som har prioritert det som er viktig - gratis skoler, gratis helsevesen og boliger til alle, sier Langeland til Bergens Tidende.I sin begrunnelse til Nobelkomiteen understreker Langeland også svakhetene i det cubanske samfunnet.- Det er mulig å sette spørsmålstegn ved om Cuba ledes på en - etter norsk oppfatning - demokratisk måte, sier Langeland.

Castros helsepolitikk Men han legger betydelig mer vekt på de positive sidene av det cubanske samfunnet og Castros ledelse. Hallgeir Langeland påpeker at FNs hovedforsamling i november sist år for niende gang på rad fordømte USAs økonomiske og politiske boikott av Cuba. Bare Israel og USA stemte imot.- Til og med EU er for å oppheve boikotten, og de støtter en rekke prosjekter på Cuba, sier Langeland til Bergens Tidende.I sin begrunnelse går Langeland grundig inn på den betydelige satsingen Castros Cuba har gjort på helsevesen. Ikke minst det faktum at Castro bidrar med store ressurser og helsepersonell til andre utviklingsland. Castro har blant annet sørget for gratis legeutdanning for 5.000 latinamerikanere, ifølge Langeland.

En verdig kandidat - Jeg mener cubanerne representert ved Fidel Castro er en verdig fredspriskandidat, og håper Nobelkomiteen vil mene det samme, sier Langeland.Direktør Geir Lundestad sier det strømmer på med forslag om kandidater til Nobels fredspris for 2001. Han vil ennå ikke gå ut med hvor mange forslag som er kommet inn før fristen gikk ut 1. februar.