President Barack Obama sier han både vil redusere antall amerikanske atomvåpen, og rollen de spiller i den nasjonale sikkerhetsstrategien.

Den amerikanske presidenten deltok fredag i 40-årsfeiringen av ikkespredningsavtalen NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty).

— Den kommende gjennomgangen av USAs atomstridsevne vil bringe oss langt forbi tankegangen fra den kalde krigen, og vil redusere både antallet og betydningen av atomvåpen i vår nasjonale sikkerhetsstrategi.

Likevel skal atomvåpen fortsatt ha en sikker og effektiv avskrekkende virkning, sa Obama.