I følge en talsmann for den afghanske ambassaden i Paris ble Masood formelt foreslått i januar. Mellom 40 og 50 franske politikere skal ha stilt seg bak forslaget. Det har også Hamid Karzai, den nåværende afghanske lederen, og hans utenriksminister Qasim Fahim.

Nobelkomiteens statutter sier imidlertid at prisen ikke kan tildeles posthumt. Dag Hammarskjöld fikk fredsprisen etter sin død i 1961, men det var før regelen som forbyr tildeling til avdøde personer ble innført.

Ahmad Shah Masood var en av lederne i den afghanske motstandskampen mot Sovjet-styrkene på 1980-tallet. Under Taliban-regimet holdt Masoods styrker stand i den nordøstre delen av landet, og Taliban fikk aldri kontroll over hele Afghanistan. Derimot klarte de gjennom et attentat å få likvidert Masood — to dager før terrorangrepet 11. september. Noen måneder tidligere hadde Masood talt i Europaparlamentet om faren som Taliban og al-Qaida representerte.

Blant afghanere bosatt i Vesten er det forskjellige meninger om Ahmad Shah Masood. Noen legger vekt på hans avgjørende rolle i kampen mot Taliban, mens andre mener at han var medansvarlig for ødeleggelsene i Kabul etter at det Sovjet-støttede regimet ble styrtet i 1992.

(NTB)