Milliarden kommer i tillegg til de 100 millioner kronene som tidligere er bevilget. Regjeringen har støtte for bevilgningen hos de parlamentariske lederne i Stortinget.

— Milliarden skal ikke gå på bekostning av annet bistandsarbeid eller andre departementers budsjetter, sier Bondevik.

Bondevik la også vekt på at hele det politiske Norge stiller seg bak bølgemilliarden.

— Det er det politiske Norge på sitt beste

Regjeringen har også besluttet å sette ned et uavhengig utvalg som skal evaluere myndighetenes rolle i forbindelse med katastrofen.

Petersen til Thailand

Statsminister Bondevik opplyste på pressekonferansen i ettermiddag at utenriksminister Jan Petersen og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen reiser til de flomrammete områdene, trolig onsdag denne uken.

— De vil også delta på giverlandkonferansen i Djakarta, opplyste statsministeren.

Tre minutters stillhet

Onsdag 5. januar klokka tolv blir det tre minutters stillhet også i Norge, til minne om ofrene for naturkatastrofen i Asia 2. juledag, opplyser Bondevik.

Markeringen skjer samtidig i hele EU.

Utenriksdepartementet ber om at det flagges på halv stang fra alle statlige virksomheter, og kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å gjøre det samme.

- Lettet

— Foreløpig er rundt 150 nordmenn savnet. Vi er lettet over at savnettallene går ned - likevel er de store. Med publikums hjelp identifiserer vi personer som ikke er blant de saknete.

Bondevik tok selvkritikk på at det en stund har vært operert med over 1400 savnete nordmenn.

— I ettertid kan vi se at antall ukjente bidro til et omfang av katastrofen som virket større enn det den ser ut til å bli for Norge. Men Utenriksdepartementet kunne ikke la være å notere ned navn når bekymrete ringte. Vi har understreket gang på gang at det har hersket usikkerhet om disse listene, sa statsministeren.