Det er det belgiske utenriksdepartementet som ifølge nyhetsbyrået Reuters bringer nyheten om forslaget. Forslaget innebærer at sanksjonene som de 14 andre EU-landene iverksatte mot Østerrike i februar i år — etter at Frihetspartiet kom med i regjeringen - blir opprettholdt.

Det er så meningen at den rådgivende gruppen, utpekt av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, skal avgi rapport om forholdene i Østerrike. Deretter vil trolig de 14 stats- og regjeringssjefene vedta å oppheve straffetiltakene. Det vil uansett ikke skje før tidligst til høsten.