Torsken er utsatt for sterkt fiskepress og stor underrapportering til myndighetene. Havforskningsinstituttet anbefaler derfor i rapporten "Havets ressurser 2001" en betydelig reduksjon i både yrkes— og hobbyfisket, samt en redusering av sel- og skarvebestanden.

Ifølge nettavisen IntraFish er hobbyfisket verst, og det må trolig en lovendring til for å stoppe denne typen fiske. Yrkesfisket kan derimot stoppes ved hjelp av kvoteendringer, og kontrolleres med minstemål og innmelding av fangstene. Turist- og hobbyfisket finnes det ingen statistikk for, og det er ingen krav om minstemål, skriver IntraFish.

Det finnes ingen tall for hvor mye torsk som fiskes på den norske Skagerrak-kysten. Rundt 1.000 tonn rapporteres årlig, men dette er bare en liten del av det som blir fanget.

NTB