– På en time bruker en varmeovn 80 ganger så mye energi som en vannkoker bruker på å koke en kjele vann. Det er jo et helt ekstremt utslipp av CO2. Kafeene må lære seg å stille tepper til rådighet for dem som absolutt vil trosse kulda og nyte sin café latte utenfor, sier den danske EU-parlamentarikeren Britta Thomsen fra Socialdemokratiet.

Et flertall i parlamentet ønsker nå et forbud mot ovnene som er plassert utenfor kafeer i europeiske land hvor nye røykelover tvinger nikotinsugne gjester ut når de skal røyke.

Stråleovner og andre apparater som går på strøm, bidrar indirekte til utslipp av klimagassen CO2, siden storparten av kraftverkene i Europa drives med kull eller andre typer fossilt brensel.