Det republikanske partiet mener menneskekloning er moralsk uforsvarlig og medisinsk risikabelt. Politikerne ønsker derfor et forbud mot slik praksis. Partiet har lagt frem lovforslaget i senatet og representantenes hus.

Kloning av et menneske blir en føderal forbrytelse i USA dersom lovforslaget vedtas. Import av menneskelige kloner blir også straffbart. Straffen er foreslått til ti år i fengsel eller en million dollar i bot.

Det hvite hus indikerer at president George W. Bush vil signere lovforslaget hvis det godkjennes av de to kamrene i kongressen, melder BBC News.

Fem stater i USA har allerede innført forbud mot reproduktiv kloning.(Origo)