Høringen i kongressen vil være utslagsgivende for Food and Drug Administrations (FDA) autoritet for å blokkere reproduktiv kloning av mennesker. Hovedargumentet bak forskernes motstand er helserisikoen for klonen. Moralske argumenter kommer i andre rekke.

Så få som tre prosent av kloneforsøkene med dyr produserer levende avkom. Klonene som overlever har ofte defekter i hjerte og immunsystem, og er unormalt store. Forskerne frykter at det samme kan skje med menneskekloner.

Rop om forbud mot menneskekloning har oppstått som følge av at to grupper har annonsert planer om å lage en klone i løpet av to år.

Menneskekloning er ikke illegalt i USA, men FDA har myndighet til å sette ned foten, skriver Financial Times.(Origo)