Homofili er allerede forbudt i Nigeria. Nå vil myndighetene innføre en lov som gir strengere straff for homofilt samvær, inngåelse av forhold, offentlig opptreden og medlemskap i organisasjoner for homofile og lesbiske.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har lovet å markere klar motstand mot forslaget, etter spørsmål fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap). Det melder nettavisen blikk.no

Trettebergstuen er medlem av utenrikskomiteen på Stortinget og har markert seg sterkt i kampen mot lovforslaget i Nigeria.

— Lovforslaget strider mot grunnleggende menneskerettigheter som retten til privatliv og forsamlings- og organisasjonsretten (..). Den norske ambassaden i Abuja var tilstede ved nasjonalforsamlingens høring over lovforslaget 14. februar. Ambassaden fortsetter å følge saken nøye noe som også innebærer kontakt med likesinnede ambassader for å bidra til en reaksjon fra flere land på forslaget, svarte Gahr Støre.

Samtidig er han redd for at en for sterk reaksjon kan virke i negativ retning.

— Negative holdninger til homofili er utbredt i Afrika og at det er fare for at en altfor aktiv kampanje mot lovforslaget kan virke mot sin hensikt. Jeg ser det imidlertid som viktig at man fra norsk og andre likesinnede lands side markerer motstand mot den foreslåtte lovendring.

Nigeria er Afrikas mest folkerike land med 130 millioner mennesker og en stor eksportør av olje. Både kristne og muslimer i landet er sterke motstandere av homofiles grunnleggende rettigheter.

HOMOVENN:Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen ber utenriksministeren markere motstand mot det nye lovforslaget i Nigeria.