Bare fem måneder før det viktige mellomvalget som trolig blir dominert av temaer som krigen i Irak og høye bensinpriser, krevde Bush en grunnlovsendring som gjør ekteskap mellom personer av samme kjønn ulovlig.

– Jeg ber kongressen om å vedta denne endringen og sende den til ratifisering i delstatene, slik at saken ikke lenger blir overivrige dommeres sak, men legges i hendene til det amerikanske folk, der den hører hjemme, sa Bush i en tale til et publikum bestående av evangeliske konservative og andre meningsfeller.

I talen som ble holdt samme dag som Senatet drøftet endringsforslaget, siktet han til såkalte aktivistiske dommere som har forkastet lover som begrenser ekteskap til personer av samme kjønn i flere delstater.

Endringsforslaget har små sjanser til å bli vedtatt, siden det må vedtas med to tredels flertall i begge kamre og deretter ratifiseres av 38 delstater.

Forsøk på avledning Opposisjonen kalte talen et opplagt forsøk på å sikre seg de konservatives støtte ved mellomvalget, mens Kongressen burde være opptatt av viktigere temaer som Irak-krigen og høye bensinpriser.

– Den egentlige grunnen til denne debatten er å splitte vårt samfunn, å sette den ene opp mot den andre. Det er denne administrasjonens måte å unngå de tøffe og vanskelige problemene som amerikanske borgere står overfor hver dag, sa demokratenes mindretallsleder Harry Reid i en kommentar.

Men med rekordlav oppslutning på grunn av krigen, fiaskoen etter orkanen Katrina i New Orleans og den skjøre økonomiske situasjonen, trenger Bush all den støtten han kan få for å unngå et dramatisk tap ved mellomvalget.

Cheney uenig Saken er en av de få sakene der Bush er uenig med sin visepresident Dick Cheney, som har en lesbisk datter som offentlig har gått ut mot endringsforslaget.

– Ideen om at man skal endre grunnloven ..... ved å skrive diskriminering inn i den amerikanske grunnloven, er grunnleggende gal, sa Mary Cheney nylig i et intervju med CNN.

Det er lite trolig at forslaget oppnår de 67 stemmene det trenger blant Senatets 100 medlemmer, siden republikanerne har et flertall på 55. Forslagsstilleren, Wayne Allard fra Colorado, sier at han bare venter 52 stemmer.

Selv mange som er mot homofile ekteskap, er skeptiske til en endring av grunnloven som innskrenker amerikanernes rettigheter i stedet for å utvide dem.

Hett tema Homofile ekteskap har vært et hett tema i USA siden en domstol i Massachusetts i 2003 avgjorde at slike ekteskap ikke kunne forbys. Det åpnet veien for de første ekteskap mellom personer av samme kjønn i USA i 2004.

Siden har 45 delstater vedtatt lover som forbyr slike ekteskap, mens de er lovlige i Massachusetts. I seks delstater og Washington D.C. har homofile par visse juridiske rettigheter.

Allard sier at grunnlovsendringen er nødvendig for å hindre at domstoler forkaster delstatslover som forbyr homofile ekteskap.

Forslaget kommer trolig opp til avstemning i Senatet onsdag, mens Representantenes hus drøfter det innen ferien i august.

REUTERS