Dette er noe av innholdet i stortingsmeldingen om dyrevelferd som legges frem i desember, skriver Aftenposten.

En rekke av tiltakene er kommet ut til Venstre-organet liberal.no.

Det settes opp en liste med dyr som er tillatt på sirkus, der elefanter og sjøløver mest sannsynlig vil være utelatt. Dersom Stortingsflertallet går inn for meldingen, vil sirkuselefanter bli forbudt.

For å få bukt med villkattproblemet vil regjeringen at huskatter skal ID-merkes. I tillegg skal pelsdyrhold vurderes avviklet "dersom det ikke oppnås avlsmessige forbedringer som gjør pelsdyr mer egnet til liv i fangenskap".

Sponheim vil også få verpehøns ut av burene så fort det finnes hensiktsmessige alternativer, og kyrne ut av båsen. Fra 2004 kan det bli forbud mot å bygge båsfjøs, og innen 20 år skal alle kyr være ute av denne type fjøs.

(NTB)

LOVLIG TRAKTOR: Sponheim vil sette opp en liste med dyr som er tillatt på sirkus, der elefanter og sjøløver mest sannsynlig vil være utelatt. Det vil fortsatt være lovlig å ha traktor på bøen i Ulvik.