Bourbon Dolphin var i ferd med å løsne ankerfestet til riggen Transocean Rather da forliset skjedde.

Flere skip i området rundt havaristen har undersøkt havstrømmene, og vil sannsynligvis starte arbeidet med å løsne ankeret fra plattformen i dag. Det er festet på flere punkter med både kjettinger og vaiere på over 1000 meters dyp.

– Dette er en meget komplisert operasjon, men vi håper å få gjort arbeidet i dag, sier leder for redningssentralen på Shetland, Neville Davis.

Dersom det lykkes å fjerne ankerfestet, vil fartøyet bli slept inn i roligere farvann. De kraftige understrømmene i området skapte problemer for dykkerne som forsøkte å komme inn i havaristen i går.

Hvis båten blir slept til roligere farvann, vil det bli vurdert å sende inn dykkere igjen.

– Men operasjonen er svært komplisert. Det er en fare for at skipet vil synke når vi fjerner festene, sier Davis.

HM COASTGUARD