Fremskrittspartiet mener Norge bør betale hele EUs organisasjon for grensekontroll, det såkalte Frontex-samarbeidet. Regningen vil komme på 620 millioner kroner i året.

— Vi betaler jo alt milliardbeløp til EU- land gjennom EØS-avtalen. Vi bør vurdere om disse pengene kan gå til å betale hele kontingenten for Frontex, sier partiets nestleder Per Sandberg.

— Når flyktninger nå strømmer inn i Europa, vet vi at de ikke lenger søker de dårlige økonomiene i sør. De vil komme nordover til land som har orden på sin økonomi, understreker Sandberg, som tirsdag formiddag la frem første forslag til nytt program for Frp. I den forbindelse kommer forslaget om norsk finansiering av hele Frontex.

Svak økonomi, dårlig kontroll

Frontex ble etablert i 2005 og er et samarbeidsorgan for grensekontroll, som bistår nasjonalstatene. Budsjettet for 2012 er 85 millioner euro. Norge er også i dag bidragsyter til organisasjonen.

Per Sandbergs begrunnelse for at Norge skal ta regningen for Frontex er denne: Med svak økonomi og sterke innstramminger i land som Hellas, blir det mindre penger til kontroll av grensene. Konsekvensene er en større strøm av flyktninger og asylsøkere til Europa, særlig med kurs for de landene som kan gi arbeid. Et sterkere Frontex vil da også kunne redusere strømmen av asylsøkere mot Norge. Det er som kjent passfrihet innad i Schengen-samarbeidet, der Norge er med.

— Kan det bli aktuelt å kreve gjeninnføring av passkontroll?

— Nei, det er ikke aktuelt. Men vi vil vurdere om Norge fortsatt er tjent med vårt medlemskap i Schengen, sier Sandberg, som legger til at norsk EU-medlemskap ikke er tema for Frp.

Stramme inn

De som når Norge etter å ha kommet inn i Schengen, vil ikke få det lettere etter Frps program. Partiet vil redusere adgangen til å anke et avslag fra to til en. Så er det ut. Frp vil åpne for lukkede asylmottak, og vil ikke akseptere kirkeasylanter.

-Vi skal ha respekt for kirkerommet, men ikke akseptere kirkeasyl. Kirkeasylanter pågripes straks og sendes ut av landet, heter det i Frps programforslag.

Partiet vil også bøtelegge flyselskaper som bringer asylsøkere uten identitetspapirer til Norge, og innføre kommunal vetorett mot å opprette asylmottak.

Bedre for nordmenn ute

For nordmenn som velger å flytte til andre land, skal forholdene derimot bli bedre med Frp i regjering. Særlig skatt og pensjon til nordmenn som har valgt å bosette seg i varmere land, er viktig. I dag opplever mange å få ulike svar fra ulike offentlige kontorer, og dette vil Frp stramme inn.

Frp vil motarbeide enhver form for dobbelt beskatning, og sørge for at en pensjon opparbeidet i Norge skal utbetales i sin helhet til den som bor ute av landet på sine eldre dager.

VIL AT NORGE BETALER: Per Sandberg, nestleder i Frp, foreslår at Norge betaler regningen på 620 milliioner for EUs grensekontroll.
Aftenposten