Tre forskningsstudier som presenteres i tidsskriftet Science (vitenskap) viser at en helt vanlig hormonbasert mekanisme ser ut til å regulere aldringsprosessen i en rekke forskjellige organismer. Disse funnene kan bety at en hormonterapi i framtiden kan legge flere tiår til menneskets levealder.

Forskerne har blant annet studert fruktfluer. Ved å manipulere gener beslektet med insulinlignende hormoner klarte de å forlenge insektenes liv betydelig. Enkelte av fluene levde 85 prosent lengre enn vanlig. Men fluene som levde lengre var alle svært små i størrelse. Lignende funn er gjort med andre organismer.

Felles system Insulin kontrollerer blodsukkeret i mennesker, og feil i insulinsystemet fører til diabetes sykdommen.

– Det som er spennende med disse funnene er at de antyder at det er et felles genetisk system for alle dyr som regulerer aldring, sier David Gems ved University College London.

– Hvis vi kan klare å utnytte denne kunnskapen kan vi kanskje klare å forsinke aldringsprosessen, i det minste i prinsippet, legger Gems til.

Forsker Marc Tatar, som arbeider ved Brown University i den amerikanske delstaten Rhode Island, mener at man kan klare å avdekke hemmeligheten bak aldringsprosessen ved å forske på fluer og larver.

– Derfra er det ikke så fjernt å forstå hva som skjer med oss mennesker, sier han.

40 år lenger Han tror det er mulig å modulere nøkkelhormonene – veksthormonet, skjoldbruskhormonet, insulinets vekstfaktor.

– Og hvis vi kan modulere disse på en forsvarlig måte – slik at vi beholder helsa selv om vi bremser aldringsprosessen – tror jeg det er mulig å gjøre det, sier han.

Tatar sier at forsøk med mus antyder at 40 helsefriske år kan bli lagt til menneskets levealder.

Spørsmålet er om vi mennesker er psykisk utrustet til å leve i kanskje 140 år. Det har forskerne ingen svar på.

NTB-REUTERS