9.000 mennesker med USAs president George W. Bush i spissen, inntar den kanadiske byen fra 20. til 22. april. Det er varslet demonstrasjoner og protester fra grupper som vil stanse hele planen med å danne et gigantisk frihandelsområde som strekker seg fra Canada i nord til Chile i sør.

Handelsministrene fra de 32 søramerikanske landene, samt USA og Canada har gjort forarbeidet foran Quebec-møtet. De ble i påsken enige om at forhandlingene om et frihandelsområde for hele det amerikanske kontinent, FTAA (Free Trade Area of the Americas), skal være ferdige innen 1. januar 2005, og at iverksettelsen skal begynne innen 31. desember 2005. Tilhengerne av avtalen håper Quebec-møtet vil munne ut i en felles politisk erklæring om å holde fast ved denne timeplanen.

Avtalen vil innebære en betydelig lettelse av handelsbarrierer. Den betyr at landene kan handle med hverandre og investere hos hverandre, i tråd med ett felles regelverk for hele regionen.

Cuba er ikke invitert til å delta i møtene.

(NTB)