Ifølge en meningsmålingen som er utført for helseorganisasjonen Bupa, svarer 4 av 10 at de gjerne lever i sølibat for resten av livet dersom de får på leve å bli 100.

Blant kvinne var nesten halvparten villige til å gi opp sex for godt. Mennene var litt mer skeptiske, og 31 pro-sent ville bytte sex mot et langt liv.

39 prosent sa de var villige til å slutte å spise hvis dette kunne garantere at de ble 100 år. 42 prosent sluttet gjerne å reise, melder Ananova.

Det var også enkelte ting folk ikke ville bytte mot et lengre liv. 94 prosent sa de ikke kunne tenke seg å gi slipp på venner og familie for et langt liv, mens 74 prosent ikke ville ofre penger.

Undersøkelsen utført av Ipsos MORI og der 1000 personer deltok, viser også at dersom folk fikk velge, ville de leve til de var i snitt 85 år gamle.

Ikke overraskende var unge og gamle uenige om når alderdommen faktisk begynte. De i aldersgruppen 16-24 år mente alle over 61 år ar gamle. De som var 75 år og eldre mente alderdommen startet da de var 71 år.

Nesten halvparten av de spurte mente forskerne burde jobbe videre med å finne medisiner og metoder som gjør det mulig å forlenge folks liv.

Da folk ble spurt om fordelene med å leve lenge, svarte 16 prosent at de da kunne være til stede for familie og venner.! 4 prosent nevnte at de kunne se barnebarna vokse opp.