New York: Send oss vår spion. Så holder vi igjen nye bosettinger i tre måneder så fredsforhandlingene med palestinerne kan komme videre. Det er ifølge den israelske militærradioen kjernen i den diplomatiske hestehandelen som Israel uformelt har foreslått for USA.

Israels ti måneder lange byggestopp på Vestbredden utløper søndag. Palestinerne har truet med trekke seg hvis den ikke forlenges. Det har Israels leder Benjamin Netanyahu nektet og det vil være politisk uhyre vanskelig for ham å få sine sterkt høyreorienterte regjeringspartnere med på.

Hestehandelen skulle være et knep som gjør det mulig for Netanyahu å forlenge byggestoppen uten å tape ansikt.

Hærradioen siterte mandag en ikke navngitt israelsk embetsmann på at dette var «en av mange ideer» og at en israelsk privatperson var bedt av Netanyahu-regjeringen i Jerusalem om å sondere interessen for en slik avtale.

Amerikanske embetsmenn bekreftet overfor radioen at Israel hadde nevnt ideen for dem. «Dette har vært et viktig tema for israelske regjeringer i mer enn ti år, og det dukker opp fra tid til annen».

Lang kamp for frihet

USA har satt mye prestisje inn på å få restartet fredsforhandlingene og har i det siste presset Israel for å forlenge byggestoppen og for å gi forhandlingene en reell sjanse.

Spionen som Israel gjerne vil ha hjem, er den tidligere etterretningsoffiseren i marinen, Jonathan Pollard, som har vært fengslet i USA siden 1987. Pollard sitter i samme fengsel som blant andre storsvindleren Bernard Madoff.

Å få frigitt Pollard har lenge vært et stort ønske fra Israel og hans fortsatte fangenskap er et ømtålig tema i det ellers så nære forholdet mellom Jerusalem og Washington.

Allerede i 1998, under fredsforhandlingene den gang, gjorde Benjamin Netanyahu – som også da var Israels statsminister – saken til et tema og fortalte daværende president Bill Clinton at han trengte å få frigitt Pollard for å få støtte i Israel til en fredsavtale.

Det ble ikke noe av og også Clintons etterfølger George W. Bush sto imot presset fra Israel om å benåde Pollard.

Artikkelen fortsetter under bildet

POOL

FORHANDLER FORTSATT: Utenriksminister Hillaru Clinton (til v.) prøver å holde Benjamin Netanyahu og Mahmoud Abbas (til h.) ved forhandlingsbordet.

En sjanse for Obama

Der er ikke tvil om at Pollards frihet ville være et uhyre attraktivt tilbud. «Hvis Barack Obama tilbød den dømte spionens frihet mot å fortsette byggestoppen i tre måneder til, ville Netanyahu ikke kunne si nei», vurderer kommentatoren Aaron Lerner i Jerusalem Post.

«Det er overhodet ingen tvil om at regjeringen med overveldende flertall ville godkjent en slik avtale», skrev Lerner, som ser ideen som en test på hvor seriøst USA tar fredsforhandlingene.

«Det ville sende en klar melding til Israel, palestinerne, arabiske land og hele verden om hvor alvorlig president Barack Obama ønsker å fremme fredsprosessen».

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

SPIONEN Jonathan Pollard sitter i amerikansk fengsel, Israel vil gjerne ha ham fri ...