Norge skal betale ti milliarder kroner de neste fem årene til de fattigste EU-landene, først og fremst medlemmene fra den tidligere østblokken.

Pengene skal fordeles på ulike prosjekter, og i går minnet landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) byråkratene i Brussel om at tiltak for å bedre matvaresikkerheten ligger innenfor rammene for hva som kan støttes.

— Jeg luftet ideen om å koble mulighetene i EØS-fondet med behovet for forebyggende tiltak mot fugleinfluensa. Forslaget ble tatt veldig godt imot, sa Riis-Johansen etter å ha møtt EUs kommissær for helse og forbrukerbeskyttelse, Markos Kyprianou.

Liten søkning

De ti milliardene er Norges betaling for å delta i EØS-samarbeidet, med tilgang til EUs indre marked og mulighet for å delta i ulike samarbeidsprogrammer.

Landene som har krav på støtte skal selv velge hvilke prosjekter de vil prioritere, og Riis-Johansen sa at utspillet må tolkes som en påminnelse om mulighetene, ikke som en norsk føring for hva pengene skal gå til.

— Men det har så langt vært veldig liten søkning til matvaresikkerhet-prosjekter. Vi spiller nå ballen over til søkerlandene, sier Riis-Johansen.

Miniseteren ville ikke si hva slags forebyggende tiltak regjeringen ser for seg i Øst-Europa. Men i Norge har forbedring av laboratoriekapasiteten og styrket overvåking av dyrehelsen blant både villfugl og fjørfe vært av tiltakene for å forberede seg på H5N1-viruset.

- Godt forberedt

Smitten har så langt kommet nettopp østfra, og meldingen om at viruset nå også er påvist i Sverige kom omtrent samtidig med møtet med Kyprianou. Riis-Johansen mener utbruddet i Sverige ikke endrer risikobildet for Norge.

— Vi har i beredskapen vår forskuttert med at dette kunne skje i Sverige. Jeg mener vi er så godt forberedt som det er mulig å være, sier statsråden om planene som skal settes i verk ved funn av H5N1 i Norge.

EU-motstanderen Riis-Johansen kunne ellers slå fast at EU og Norge har helt sammenfallende syn på hvordan H5N1-trusselen skal møtes.

— Samarbeid er helt avgjørende, både i Europa og globalt, sa statsråden.

Norge har stilt fire eksperter til rådighet internasjonalt, og deltar også i EUs fremste ekspertorgan - den faste komiteen for matvaretrygghet og dyrehelse - som observatører med talerett.

FELLES VIRUSKAMP: - Samarbeid er helt avgjørende, sa landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) etter å ha diskutert fugleinfluensaen med EU-kommissær Markos Kyprianou i går. FOTO: JUHA ROININEN