Behovet har oppstått fordi lavprisselskaper som Ryanair krever ekstrabetaling for å hjelpe handikappede.

Ifølge diplomater vil det være et stort flertall blant EUs samferdselsministere for å gi rullestolbrukere og andre med nedsatt bevegelighet krav på gratis hjelp.

Samferdselsministrene skal stemme over forslaget torsdag. Hvis ministrene vedtar forslaget, skal EU-parlamentet deretter behandle det.