Forsvarer Khalil al-Dulaimi sier han ikke har fått nok tid til å forberede seg.

Han vil også utfordre spesialdomstolens legitimitet. Domstolen består av fem dommere valgt ut for to år siden av amerikanske tjenestemenn.