Fyhn sier politiet i Tromsø har besluttet å dra til Murmansk for å snakke med russisk politi og påtalemyndighet.

— I den grad det er mulig vil vi også be om hjelp til å gjennomføre avhør av kapteinen på «Elektron», sier Fyhn til NTB.

Han sier politiet er innstilt på å dra til Murmansk så snart som mulig og arbeider nå med å tilrettelegge den praktiske gjennomføringen av turen.

Norsk straffesak Politiadvokat Ida Munch-Ellingsen i Troms politidistrikt understreker at trålersaken håndteres som en norsk straffesak.

— Det er norske myndigheter som har avdekket et straffbart forhold. Også bortføringen av de to kystvaktinspektørene anmeldes til norske myndigheter og håndteres som en norsk straffesak, poengterer hun.

— Så få vi se om russiske myndigheter anmoder om å få innsyn i den norske straffesaken, sier Munch-Ellingsen.

Hun understreker at det er norske myndigheter som har bevismaterialene i den norske straffesaken.

To rettssaker? - Hva gjør norske myndigheter dersom russerne velger å straffeforfølge «Elektron»s kaptein og rederi?

— Ingen kan straffes for samme forhold to ganger. Dersom russerne velger å straffeforfølge den russiske kapteinen og rederiet for ett forhold, vil verken rederiet eller kapteinen kunne straffeforfølges senere for det samme forholdet i Norge, poengterer Munch-Ellingsen.

Hun understreker at norsk påtalemyndighet håndterer Elektron-saken som en norsk straffesak.

— Så får vi bare vente og se om russisk påtalemyndighet velger å straffeforfølge noe, og på hvilket grunnlag de eventuelt straffeforfølger. Dersom de ønsker å straffeforfølge på et annet grunnlag enn norsk påtalemyndighet ønsker, kan to straffesaker ikke utelukkes, sier Munch-Ellingsen.

To veier Ifølge Munch-Ellingsen vil sivil norsk påtalemyndighet sende en formell rettsanmodning om etterforskningsbistand til russerne.

— Dette er en omstendelig prosess. I første omgang vil vi derfor forsøke en raskere vei. Den europeiske konvensjonen om gjensidig hjelp i straffesaker gir adgang til dette, sier politiadvokat Ida Munch- Ellingsen til NTB.

SLUPPET FRI: De to norske inspektørene Richard Storås og Henning Thune som har vært om bord på «Elektron», ble i formiddag overført til KV «Tromsø».
KYSTVAKTEN