EØS-avtalens overvåkingstilsyn ESA er altså på krigsstien igjen. I går leverte ESA en formell klage på den norske loven som forskriver at nordmenn skal utgjøre flertallet av besetningen på fiskebåter.

Tilsynet mener regelen er i strid med en av de fire friheter, den om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS, det vil si EUs medlemsland, samt Norge, Island og Liechtenstein.

Dermed har en norsk fiskebåtreder som havnet i klammeri med loven fått medhold — i alle fall i første omgang. For Fiskeridepartementet, som lenge har vært i uformell kontakt med ESA om saken, vil neppe bøye seg med en gang bare fordi det nå er kommet en formell klage.

I prinsippet kan saken havne i EFTA-domstolen for endelig avgjørelse. Men ekspedisjonssjef Johan Williams i Ressurs- og havrettsseksjonen i Fiskeridepartementets ville i går ikke si noe om hvor hardt Norge er innstilt på å kjøre saken.

Han hadde nemlig ikke fått brevet fra ESA.

— Men vi mener selvsagt - av flere grunner - at regelverket ikke er i strid med EØS-avtalen. Det finnes flere unntak for primærnæringene, både i Norge og i EU. Eksempelvis kan utlendinger bare eie 40 prosent av norske fiskebåter, sier Williams.

Og mer vil han foreløpig ikke si. På informert hold får Bergens Tidende likevel opplyst at Norge trolig vil stå på at saken dreier seg om råderetten over fiskeressursene, og at den derfor ikke omfattes av EØS-avtalen. ESA vil si at den går ikke, fordi ansettelsesforhold ikke er nedfelt som et særskilt unntak. I neste omgang går den norske argumentasjonen på at de aktuelle fiskebåtene fisker i internasjonalt farvann og derfor ikke omfattes av EØS-avtalen.

Dette kan bli sakens kjernepunkt.

Det bekreftes av ESA-direktør Niels Fenger:

— Denne problemstillingen blir nok viktig. Her er vårt syn at virksomheten er tilstrekkelig nært knyttet til norsk terretorium til at spørsmålet faller inn under regelverket. De ansattes arbeidsforhold er jo for alle praktiske formål underlagt norsk lov, sier Fenger.

Et norsk svar er ventet utpå høsten. Administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund sier at han ser avslappet på denne saken.

— Vi mener i prinsippet at utlendinger må kunne ansettes på norske fiskebåter, slik de kan ansettes i alt annet næringsliv. Men selvsagt ønsker vi flest mulig nordmenn på båtene, og i dag er dette da heller ikke noe problem. 98-99 prosent av de ansatte på norske fiskebåter er norske, bare et fåtall er utlendinger - og da primært fra Færøyene og Russland, sier Maråk.

Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag, ser derimot signalet fra ESA som negativt.

— Her må norske myndigheter absolutt stå på. Våre fiskeressurser er beregnet for å skaffe levebrød til folk langs kysten. Jeg vet ikke hvor dramatisk et frislepp på dette feltet ville være, men om denne skansen faller kan vi for eksempel få problemer med å holde eierskapsbegrensningen i neste runde, mener Nilsen.