Velkvalifiserte arbeidere fra Asia og Afrika skal i årene fremover fylle hullene i det europeiske arbeidsmarkedet, om EU-kommisjonens visepresident Franco Frattini får det som han vil. Sist onsdag ble det klart at representantene i Strasbourg er positive til en ny lov som vil gi arbeidere fra ikke-EU-land toårig arbeids— og oppholdstillatelse, i form av et såkalt «Blue Card».

Kortet, som er inspirert av det amerikanske «Green Card» og det blå EU-flagget, skal gi fagpersonell arbeidsopphold i EU-landene. I visse tilfeller skal innvandrerne kunne bytte land etter to år, og fortsette jobbingen i det nye landet. Fagarbeidere med arbeidskontrakt, yrkesutdanning og en lønn over EUs minstelønn skal prioriteres.

Frykter innvandringsbølge

— EU vil de kommende årene bli mer og mer avhengig av økonomisk innvandring, sa Frattini, som også er EUs justiskommissær. 23. oktober legger han frem den detaljerte skissen til lovforslaget. Samtlige 27 EU-land må si seg enige i Frattinis forslag for at det skal vedtas.

Planene har fått bred støtte i europaparlamentet, men har skapt en viss debatt blant annet i Tyskland, der enkelte konservative politikere har uttalt at loven vil skape en «innvandringsbølge». Disse mener at adgangen til arbeidsmarkedet bør være et nasjonalt anliggende, og etterlyser også en presis definisjon av «velkvalifisert» arbeidskraft.

Positive økonomer

Tyske økonomer er derimot overveiende positive. Ikke minst ser de «Blue card»-ordningen som en mulighet til å veie opp for to faktorer: At befolkningen i EU-land som Tyskland, Ungarn og Italia blir stadig eldre, og at stor del av dagens innvandrere har lite eller ingen utdanning. Ifølge avisen Die Welt har 85 prosent av menneskene som søker lykken i Europa, ingen utdanning. Av det som regnes som velutdannede immigranter, drar over halvparten til USA. Bare fem prosent kommer til EU.

— Disse tallene må vi endre med en ny visjon, sa Frattini, som mener EU på denne måten vil bli mer konkurransedyktig.

Loven skal også være et middel i kampen om illegal innvandring. Ifølge EU-kommisjonen skal mellom fire og åtte millioner mennesker oppholde seg i Europa uten gyldige papirer.