• NATO må tilby Georgia en aksjonsplan for fullt medlemskap, sier Jan Petersen, leder av forsvarskomiteen på Stortinget.

Jan Petersen (H) legger denne uken frem et resolusjonsforslag for NATOs parlamentarikerforsamling, hvor han er visepresident, der NATO bes om å gi Georgia den formelle posisjonen som vil ende i fullt medlemskap.

Det er omstridt i NATO å gi Georgia den såkalte MAP-statusen. Utenriksminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at det ikke er aktuelt for regjeringen å ta stilling til saken før den skal behandles av NATOs utenriksministere på et planlagt møte i Brussel i desember.

Uforpliktende

Sist NATO behandlet spørsmålet om medlemskap for Georgia, var på toppmøtet i Romania i april. USA presset på for å gi Georgia MAP-status, mens Tyskland og Frankrike holdt igjen. Det endte med et kompromiss hvor NATOs statssjefer konkluderte med at Georgia og Ukraina vil bli medlemmer av forsvarsalliansen, men tok ikke stilling til spørsmålet om aksjonsplan for medlemskap. Det ble tolket som en prinsipiell aksept, uten videre forpliktelser. Toppmøtet ga imidlertid utenriksministerne myndighet til å håndtere saken på møtet i desember.

Øker forventningene

Den foreslåtte resolusjonsteksten fra Jan Petersen vil bidra til å skru opp forventningene i Georgia om at det er mulig å bli fullt NATO-medlem i overskuelig fremtid.

I teksten Petersen fremmer, kritiseres Russland i meget krasse ordelag for sin kortvarige og brutale krigføring i Georgia tidligere i år.

Han peker blant annet på at de mange angrepene på georgiske landsbyer i Sør-Ossetia i august var «en alvorlig provokasjon», men uttrykker også skuffelse over at Georgia svarte på provokasjonene med å sette inn væpnede styrker, noe som bidro til å øke voldsbruken.

Vil presse Russland

Petersen understreker at Sør-Ossetia og Abkhasia er en del av georgisk territorium. Han ber om at en internasjonal fredsstyrke settes inn i området, og at det gjennomføres en internasjonal granskning av hva som ledet frem til krigsutbruddet mellom Russland og Georgia.

Petersen ber også om at NATOs medlemsland og regjeringer «utøver politisk og økonomisk press mot Russland» for å sørge for at Russland på alle måter følger opp forpliktelsen i våpenhvileavtalen.

Uakseptabelt for Russland

Russland og russiske politikere har ved gjentatte anledninger advart mot at NATO utvides til å omfatte landets egen bakgård.

President Dmitrij Medvedev sa så sent som i september at et georgisk NATO-medlemskap vil være en destabiliserende faktor, både for NATO og den ustabile Kaukasus-regionen.

Han kalte NATO-prosessen «ydmykende» for Russland og la til at landet «ikke lenger vil tolerere dette».