Storbritannias utenriksminister Jack Straw sier det ikke finnes andre muligheter enn diplomati for å løse striden rundt det iranske programmet.

I en meningsmåling som ble offentliggjort i Los Angeles Times lørdag, sier 57 prosent av de spurte amerikanerne at de støtter en militært angrep mot Iran for å stanse atomprogrammet, mens 33 prosent motsetter seg en slik militær løsning.

79 prosent av de republikanske tar til orde for et angrep, ifølge meningsmålingen.

Et lite flertall av de spurte, 53 prosent, sier i målingen at det var en feil av USA å gå til krig mot Irak.

– Bare diplomati

I en kommentar under Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits la utenriksminister Straw vekt på at man må finne en løsning hvor iranerne er i stand til å bevare en følelse av nasjonal verdighet.

– Vi trenger en forhandlingsløsning som gjør begge sider i stand til å komme ut av det med hodet løftet, sa Straw lørdag.

Han understreket også at Iran er blitt dårlig behandlet av verdenssamfunnet tidligere. Som eksempler trakk han fram vestlige lands støtte til den iranske sjahens regime på 1970-tallet, og støtten til Saddam Husseins Irak da landet lå i krig med Iran fra 1980 til 1988.

Straws uttalelser kommer i forkant av et ekstraordinært møte i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) neste uke, hvor det skal avgjøres om konflikten rundt det iranske atomprogrammet skal overlates til FNs sikkerhetsråd.

Russisk løsning

Vestlige land og Israel frykter at Iran i hemmelighet forsøker å utvikle atomvåpen. Dette avvises av den iranske regjeringen, som sier landets atomprogram kun har til hensikt å produsere elektrisitet.

Kina og Russland, som begge har vetorett i Sikkerhetsrådet, har lagt stor vekt på at konflikten med Iran ikke må tilspisses unødvendig. Russland har lagt fram et forslag til løsning som innebærer at Iran skal kunne motta anriket uran fra Russland, og at avfallet fra iranske atomkraftverk blir tatt hånd om av russiske myndigheter. Meningen er at dette skal fjerne mistanken om at den iranske regjeringen i hemmelighet forsøker å utvikle kjernevåpen.

Iran har så langt ikke godtatt det russiske forslaget, men landets forhandlere har betegnet det som interessant.

Lørdag ba Iran de vestlige land om å vente med å bringe saken inn for Sikkerhetsrådet.