DNA-testing av hele befolkningen kan begrense alvorlig kriminalitet, mener professor Alec Jeffreys ved Universitetet i Leicester. Han bidro til utformingen av systemet for DNA-identifikasjon.

— Når de første tankene om et slikt register kom for ti år siden var jeg meget skeptisk på grunn av hensynet til personvern, sier han i en BBC-dokumentar.

Han har imidlertid skiftet mening. Et slikt register kan redde liv, mener Jeffreys. Idéen om et slikt register møter likevel sterk motstand.

— Vi utvikler stadig nye bruksområder for DNA. Dette betyr at folk ikke kan vite hva registeret brukes til i fremtiden, sier juridisk ansvarlig i menneskerettighetsgruppen Liberty, James Welch, i dokumentaren.(Origo)