Det demokratiske partiet ser ut til å ha sikret seg de nødvendige 60 stemmene for å vedta en omfattende helsereform, ifølge partiets flertallsleder i Senatet, Harry Reid.

— Det ser slik ut, svarte ham på spørsmål om partiet nå har sikret seg nok støtte.

Det var senator Ben Nelson som til slutt lot seg overtale til å gi sin støtte til helsereformen.

Han har lenge avvist reformen.

— Det har gått i rykk og napp, men nå er vi enige, sier senator Charles Schumer, som fredag forhandlet med Nelson i 13 timer.

Stemmer innen nyttår

For å godkjennes trenger reformen 60 av de 100 stemmene i Senatet. Alle senatorene fra Republikanerne har sagt at de vil stemme imot.

Politiken skriver at avstemningen antagelig skjer innen nyttår.

Kompromiss

Schumer og Nelson tilhører begge Demokratene, men abortmotstanderen Nelson har nektet å støtte helsereformen av frykt for at offentlige midler skal gå til finansiering av selvbestemt abort.

Nelson har tidligere ikke villet slutte seg til kompromissforslag, som har hatt til hensikt å styrke forbudet mot at offentlige midler går til abortinngrep.

Den demokratiske senatoren Barbara Boxer sier hun tror kompromisset som nå er inngått med Nelson, gjør det mulig å skille mellom privat og offentlig støtte til abortinngrep.

Men Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har lovet å ta alle virkemidler i bruk for å forsinke lovforslaget.

National Right to Life Comittee, USAs største anti-abort-organisasjon, er også sterkt i mot kompromisset.

Sviktende støtte

Med Nelson med på laget er helsereformen etter alt å dømme støttet av 60 av 100 senatorer, noe som betyr at den kan gå videre til endelig avstemning.

Meningsmålinger viser at støtten til lovforslaget er dalende, og et flertall av amerikanerne er nå motstandere av det.

30 millioner

Forslaget som nå kan komme opp til avstemning i Senatet, det ene av de to kamrene i Kongressen, vil gi helseforsikring til 30 millioner amerikanere som i dag står uten dekning.

Det vil også sørge for subsidier for å hjelpe de det gjelder, med å betale for forsikringen.

Lovforslaget setter dessuten en stopper for forsikringsbransjens praksis med å nekte forsikring til klienter som allerede har sykdommer.

Hva synes du om Obamas helsereform?