Hele 43 elever og tre lærere fra Sandnes videregående skole var denne uken på den katolske skolen Sint-Bavo i Gent. Inntil nylig var dette en ren pikeskole, så noen av sandnesgaukene fikk overdose:

«Her var det mye bra damer», lød det lett brunstig på engelsk i mikrofonen innledningsvis, og fnisingen i salen tydet på at det sosiale samværet senere på kvelden kunne bli givende.

Nei til EEC

Men konsentrasjonen ble raskt gjenvunnet. Gruppens markerte nei-gjeng hadde ikke spilt og sunget sanger fra kampen mot EEC i 1972 på bussen gjennom Danmark, Nederland og Belgia for ingenting.

En av sangene, slageren «Det står et pengetre i EEC», ble innledningsvis fremført av nei-fraksjonen som en presentasjon av skolen.

Det var nok litt eksotisk for belgierne, særlig fordi teksten var på norsk. Men gitar og sang slår alltid an.

Selv satset de katolske pikene på tidsriktig powerpoint-presentasjon av Belgia til klassisk musikk.

EU hele livet ...

Men poenget var altså at de unge skulle debattere EU. Det er i seg selv litt uvant for belgiere, som jo har vært med i EU fra starten av og teller med blant Unionens mest tilfredse folkeslag.

Lærer Kris De Boel medgir at EU blir tatt for gitt i Belgia, og at det sånn sett er nyttig med en impuls fra utenforland.

— Vi har jo levd i EU hele våre liv, og snakker knapt om fordeler og ulemper med det, sier han.

EU-debatten på Sint-Bavo gikk i forskjellige varianter, også i grupper, men den ble stort sett styrt av drevne sandnesungdommer fra både ja- og nei-siden.

Det gikk i kjente argumenter. Noen sa nei fordi EU er kapitalistisk, andre sa ja av samme grunn. Noen sa nei fordi EU betyr færre bønder i Norge, andre mente dette tvert imot var en stor fordel ved medlemskap. Noen mente Norge trengte medinnflytelsen i Unionen, andre var klare på at Norge bare ville bli slukt av de store og miste selvråderetten.

Tar jobbene fra oss

Belgierne holdt seg lenge i bakgrunnen, men etter gruppearbeidet utkrystalliserte det seg en sluttakt mellom tre fra hvert land. Og da ble sangen mot EEC plutselig aktuell igjen, særlig tredje vers:

«Hva med velstanden de store lokker med for å få oss til å godta EEC? Blir det arbeidsfolk som får forbedra sine kår? Nei, bevares, hvordan kunne du tenke det?» Svaret på spørsmålet avhenger i dag åpenbart av hvilke arbeidsfolk man har i tankene, for de tre belgierne kjørte plutselig hardt mot alle polakker og den slags som kommer og - hevder de - skyver landets egne ut i arbeidsløshet. En av dem advarte også Norge mot å gå inn i EU fordi dette ville føre til at Unionen grafset til seg flere norske penger.

Overraskende slutt

Mot dem sto tre ja-folk fra Sandnes, som energisk forsvarte solidaritetstanken bak EUs utvidelse mot øst.

— Det var litt overraskende å se at det endte opp sånn, mener lærer Svein Westlye.

Eller kanskje ikke. Gent ligger i Flandern, der innvandringsfiendtlige Vlaams Belang - som fikk sitt gamle navn Vlaams Blok forbudt - pleier å få en av tre stemmer.

<b>GAMLE SANGER OM IGJEN ...:</b> Svein Håvarstein Eldøy (t.v.) sang og spilte gamle nei til EEC-sanger fra 1972 for pikene på den katolske skolen i Gent. JUHA ROININEN (foto)