President Nguyen Minh Triet vil løslate 5.131 fanger for god oppførsel og benåde 39 straffedømte som ennå ikke har startet soningen, skriver Nhan Dan.

Amnestiet vil tre i kraft rundt lørdag 2. september, som er dagen hvor landet markerer uavhengigheten fra Frankrike i 1945. Myndighetene er nå i gang med å informere fanger og deres familier for å hjelpe dem med å forberede løslatelsene