• Muhammed-tegningene skulle ikke vært trykket. Det likner på manglende respekt for den muslimske verden. På den annen side er voldelige reaksjoner fra muslimer feil måte å løse ting på, sier Sovjetunionens siste leder, Mikhail Gorbatsjov.

NIELS JÜRGENSEN

I forrige uke fylte Gorbatsjov 75 år, til Jyllands-Posten/Bergens Tidende sier han:

— Å bringe disse tegningene er det samme som å si «Russland for russere» eller «Tyskland for tyskere» osv. Eller som å si noe nedsettende om svarte mennesker. Vi kan ikke leve uten samarbeid med den muslimske verden. En verden med gamle kulturer, som nå er blitt outsidere og har vansker med å tilpasse seg globaliseringen. De nordiske land er rike samfunn uten store problemer. Samfunn der man har alt. Kanskje var det derfor tegningene ble offentliggjort - simpelthen for å vekke følelser som kunne ryste det behagelige livet.

Opptatt av politikk

Da dette intervjuet ble gjort, et par dager før hans 75 års fødselsdag 2. mars lyser energien stadig av mannen som om noen har del i æren for slutten på Den kalde krigen som delte Europa i over 40 år. Den tidligere generalsekretæren for det sovjetiske kommunistpartiet og senere Sovjetunionens første og eneste folkevalgte president sprudler av engasjement. Han later til å være i god fysisk form og kommenterer velopplagt både fortidens og nåtidens politiske problemstillinger.

Det ser også ut som om han irriterer seg over at han ikke lenger sitter med tøylene, som den gang han var den ene av verdens to mektigste menn. For han er fortsatt sosialist og tror stadig at Sovjetunionen - med et demokratisk ansikt - kunne vært reddet.

«Jeltsin ødela alt»

— Sovjetunionen kunne ha fortsatt hvis jeg hadde fått sjansen, sier Gorbatsjov, som ble fjernet av etterfølgeren i presidentposten i forbindelse med Sovjetunionens oppløsning i 1991, Boris Jeltsin. - Jeltsin ødela alt.

— Etter Den kalde krigens slutt misbrukte vi sjansen til å sikre stabilitet i verden og hindre ekstremisme samt løse problemene omkring økologi og naturressurser. I dag er USA eneste supermakt. Amerikanerne bør huske at de derfor har et stort ansvar og må tenke før de handler.

Verden må for eksempel akseptere at den palestinske organisasjonen Hamas, som vant det parlamentsvalget, nå er en samarbeidspartner.

— Det er en ny situasjon, som vi må innrette oss etter. Hamas ble valgt av folket. Derfor er vi nødt til å holde kontakt, sier han.

Løper Vestens ærend ...

Russlands anstrengte forhold til nabolandet i vest, den tidligere sovjetrepublikken Ukraina, får også et ord med på veien.

— Min mor var ukrainer. Det er ikke mulig å dele oss i russere, ukrainere og hviterussere og de andre tidligere folkeslagene i Sovjetunionen, for vi har alltid vært vant til å leve sammen. Jeg forstår ikke at Jusjtsjenko og Saakasjvili prøver å skille folk. Det er neppe deres egen holdning, hvis du forstår hva jeg mener ..., lyder det fra Gorbatsjov med henvisning til presidentene i Ukraina og Georgia.

Ingen tvil om at den tidligere sovjetlederen deler den utbredte, russiske oppfatningen om at de folkelige «opprørene» i tidligere Sovjet-republikker er anstiftet av vestlige makter for å destabilisere Russland.

Støtter Putin

Gorbatsjov støtter i dag - etter tidligere å ha vært kritisk - president Vladimir Putin og hans politiske linje.

— På tross av omfattende kritikk i Vesten er Putin svært populær i Russland og han har flertallets støtte, sier han. - Jeg liker politikken hans. Han tenker ikke så mye på makt som på i hvilken tilstand han avleverer landet når han trer tilbake. Han er ikke noen diktator, men er av og til nødt til å treffe noen avgjørende beslutninger.

Da daværende sovjetleder Nikita Khrustsjov for 50 år siden gjorde opp med sovjetdiktatoren Josef Stalins terrorregime, hadde Gorbatsjov nettopp startet sin karriere i kommunistpartiet etter å ha avsluttet jusstudiene.

— Stalin var ikke så intelligent som Lenin og han næret en dyp mistillit til alle mennesker. Derfor ble han nødt til å bruke terror for å holde på makten. Men mange trodde først ikke på Khrustsjovs avsløringer. De var rystet. Det var jeg også da jeg senere personlig så ordrene som Stalin hadde underskrevet om å skyte fremstående folk i kommunistpartiet.

Fikk Lukasjenkos støtte

Gorbatsjovs tro på Sovjetunionen kommer også til uttrykk i hans holdning til Hviterusslands president, Aleksandr Lukasjenko, som ytterst håndfast styrer nabolandet i vest og med stor sannsynlighet «gjenvelges» som president i valget i denne måneden.

— Jeg har ikke noe imot Lukasjenko. Han var den eneste som nektet å underskrive avtalen om å oppløse Sovjetunionen, sier Gorbatsjov.

Det er også tid til litt personlige refleksjoner. - Jeg leser mest historiske og filosofiske verk. Det er det jeg har mest bruk for når jeg skriver, sier Gorbatsjov. Og så brukes det en del tid sammen med de to barnebarna, begge jenter. Den ene har avsluttet sine universitetsstudier mens den yngste studerer ved det journalistiske fakultet i Moskva.

Gorbatsjov liker godt å se gamle, sovjetiske filmer. Og han tar sterkt avstand fra utpreget voldelige filmer.

— Selv mine barnebarn er enige med meg i det, sier han .