Mennesker har bare 30.000 gener. Antallet er langt færre enn antatt. Forskerne må forklare hvordan mennesket kan være bygget av færre gener enn ris, og bare noen få hundre mer enn mus. Dessuten deler alle mennesker 99.99 prosent av arvesettet med alle andre.

Den biologiske forskjellen utgjøres av bare 2,1 millioner av de 3 milliarder tegnene i menneskets genkode.

Dette betyr at det ikke finnes noe biologisk grunnlag for begreper om rase.

— Den genetiske variasjonen er større i Afrika enn andre steder. Dette betyr at vi alle - genetisk sett - er afrikanere, sier Dr Svante Paabo ved Max Planck-instituttet for evolusjonær antropologi i Leipzig til BBC News.

The Human Genome Project publiserer den første analysen av det menneskelige gensettet i tidsskriftet Nature. Teamet er offentlig og består av forskere fra USA, Storbritannia, Japan, Frankrike, Tyskland og Kina.En liknende analyse, dekodet av det amerikanske firmaet Celera Genomics, publiseres i Science.(Origo)