Smartest er tyskerne, som i løpet av forrige århundre greide å tape to verdenskriger og likevel bli Europas rikeste nasjon. Minst intelligente er serberne, skrev London-avisen The Times mandag, uten å kommentere det dårlige serbiske resultatet nærmere.

Nå er det forskjell på å ha lav IQ og være dum, akkurat som svært intelligente mennesker ikke nødvendigvis er kloke. For den erkebritiske – eller kanskje mest ertelystne – The Times er det viktigste ved undersøkelsen at britene er mer intelligente enn franskmennene.

Smartere

— Tyskerne har best hjerner. Men vi er i det minste smartere enn franskmennene, lød avisens tittel. Artikkelen under denne tittelen viste til en undersøkelse foretatt av professor Richard Lynn ved Ulster-universitetet i Nord-Irland.

Lynn provoserte mange, da han i fjor påsto at menn i gjennomsnitt har høyere IQ enn kvinner. Nå er han tilbake på banen, med en teori om at det kaldere klimaet i Nord-Europa har ført til større gjennomsnittlig hjernestørrelse der enn i varmere søreuropeiske strøk.

— De tidlige menneskene i nordlige områder måtte lære seg å overleve kalde vintrer, da det ikke fantes planteføde og de var nødt til å jakte på storvilt. Og den viktigste faktoren ved utviklingen av intelligens er føden, sier professoren.

Størrelse

— Folk sørøst i Europa fikk trolig i seg mindre av proteinene, mineralene og vitaminene som er viktig for utvikling av hjernen, fortsetter Lynn. I Nord- og Mellom-Europa er hjernestørrelsen i dag i gjennomsnitt på 1320 kubikkcentimeter, mot 1312 kubikkcentimeter lenger sør.

Et annet interessant trekk ved Lynns undersøkelse er at hovedstadsboere i snitt ser ut til å ha høyere IQ enn folk i utkantene. Dette gjelder både for Storbritannia og Frankrike, og kan skyldes at de mest intelligente menneskene historisk sett har flyttet til storbyene, mener Lynn.

På Lynns undersøkelse får nordmenn en gjennomsnittlig IQ på 100, godt bak tyskerne på 107 og like mye som britene, men i det minste ett poeng foran danskene. Svenskene, spør du? Vel, hvis du absolutt må vite det, så får de 104.