Professor Jean-Philippe Platteau fra Universitetet i Namur, Belgia, er ikke i tvil. – Heller enn å prøve å tvinge gjennom demokrati utenfra, bør vesten endre den internasjonale maktbalansen som får muslimer til å føle seg som offer. Disse følelsene blir lett utnyttet av radikale islamistiske ledere og en elite som bruker islam som politisk instrument, sier Platteau.

I går deltok han på et seminar om menneskerettigheter og økonomisk utvikling, arrangert av Raftostiftelsen og Norges Handelshøyskole (NHH).

På tvers av folket

I sitt foredrag stilte han spørsmål ved om religion er en hindring for økonomisk utvikling i Midtøsten. Spørsmålet har fått spesiell betydning i dag på grunn av fremveksten av islamsk fundamentalisme og forlenget økonomisk stagnasjon i regionen.

– Problemet er at lederne i de islamske landene har interesser og mål som går på tvers av folket og som dessuten er til hinder for økonomisk vekst og politisk liberalisering. Det er derfor politikken, heller enn religionen, som er det viktigste hinderet for modernisering og fremgang, sa Platteau.

Spørsmålet om religion hindrer eller fremmer økonomisk utvikling og institusjonelle endringer, er blitt heftig diskutert helt siden den tyske sosiologen Max Weber for 150 år siden sa at protestantismen fremmet veksten i Nord-Europa.

Ikke årsak, men virkning

Platteau mener det er nødvendig å moderere dette synet.

– Nærmere studier tyder på at den protestantiske reformasjonen og den tidlige opplysningstiden mer var konsekvenser av enn årsak til, vekstfremmende endringer i politikk og institusjoner i Europa.

På samme måte vil han nyansere påstanden om at mangelen på skille mellom religion og politikk i den islamske verden hindrer moderne økonomisk vekst.

– Hvis det er slik, blir det vanskelig å forklare hvorfor de muslimske landene dannet en av de mest blomstrende økonomiske regionene i verden, trolig bare forbigått av Kina, i det tiende århundret.

Umulig å måle

Platteau referer til en rekke studier de senere år som tyder på at religion har betydning for økonomisk vekst. – Det synes klart at sammenhengen er der, noen ganger positiv, noen ganger negativ. Men det er umulig å måle hvor stor betydning religionen har.

Han advarer også mot å skjære alle landene i Midtøsten over en kam. – I land som holder fast ved sharia-lover er det ingen tvil om at effekten på vekst og modernisering er kraftig. I land som Algerie, der reaksjonære religiøse krefter har fått makten, har nesten hele den progressive intelligentsiaen forsvunnet. På den annen side har vi land som Tunis, etter hvert også Marokko, som til tross for autoritært styre prøver å få til en modernisering.