— Det er ingen tvil om at utviklingen går i negativ retning når vi snakker om menneskerettigheter.

Det er advokaten og en av lederne for menneskerettighetsarbeidet i Iran, Shirin Ebadi, som sier dette til Bergens Tidende. – Situasjonen blir verre og verre, sier hun.

Ebadi, som fikk Rafto-prisen for sitt arbeid i 2001 og Nobels fredspris to år senere, er en forkjemper for kvinners og barns rettigheter. Sammen med seks andre advokater driver hun også et senter i Teheran som jobber for rettighetene til regimekritikere, minoriteter og samvittighetsfanger.

I Studentersamfunnet

Hun er stadig på reisefot rundt om i verden for å snakke de undertryktes sak. I går kom hun fra Canada for å tale til 250 tilhørere i Studentersamfunnet i Bergen. I dag deltar hun på et seminar i forbindelse med 20-årsjubileet for Rafto-prisen, og i morgen er det både prisutdeling og fest i Grieghallen om kvelden.

Som eksempel på at situasjonen for kvinner er blitt verre siste året, viser Ebadi til at politiet to ganger har angrepet demonstrerende kvinner. – Med hard hånd slo de ned på 5000 kvinner som fredelig demonstrerte for sine rettigheter, sier hun til BT.

En mann verd to kvinner

– Vi har en rekke diskriminerende lover, legger hun til. – En kvinnes liv er bare halvparten så mye verdt som en manns. Blir hun påkjørt på gaten, får hun bare halvparten av den erstatningen en mann får. Og i retten teller en manns vitnemål like mye som to kvinners.

– En mann kan også ha fire koner, og han kan skille seg fra dem uten noen spesiell grunn. For en kvinne er det derimot svært vanskelig å bli skilt fra mannen, sier hun.

Selv var hun en av de første kvinnelige dommerne i Iran, men ble tvunget til å gå av etter den islamske revolusjonen i 1979. I dag er alle viktige stillinger i Iran forbeholdt menn, ifølge Ebadi.

– Hvordan er kurdernes situasjon?

– De har også fått det verre. Politiet slo hardt ned på en fredelig demonstrasjon., og mange ble arrestert. De fleste har senere sluppet ut mot kausjon, men noen sitter fortsatt fengslet.

Kvinner best utdannet

– Er du pessimist?

– Nei, på lang sikt er jeg optimist. 65 prosent av studentene på universitetene i Iran er kvinner. Og vi er et ungt land. 70 prosent er under 30 år. Et samfunn med så mange unge mennesker, og der de best utdannede er kvinner, vil uten tvil ha en bedre fremtid enn det vi har opplevd de siste tretti årene.

Ifølge Shirin Ebadi er iranerne reformister. Folk kritiserer myndighetene og utfører sivil motstand. Prisen de må betale for å vente på å bli kvitt dagens regime er fengsling og politisk ekskludering. – Men folk er villig til å betale den prisen fremfor et amerikansk militært angrep. Vi vil ikke bli et nytt Irak, sier hun med ettertrykk.

I skyggen av atomprogram

Ebadi er helt klar på at striden rundt det iranske atomprogrammet må løses diplomatisk. Hun er også klar i sin motstand mot atomvåpen, for alle land. Om Iran skal ha rett til å utvikle atomenergi, er hun ikke like tydelig. – Det er et annet spørsmål. Disse beslutningene er tatt bak lukkede dører. Vi vet ikke hva den virkelige begrunnelsen er, sier hun.

Men hun er bekymret over at verden kun har vært opptatt av Irans atomprogram de to siste årene.

– De stadige bruddene på menneskerettighetene i Iran har kommet i skyggen, og det har skadet vår sak. Derfor håper jeg at Vesten, og spesielt vestlige journalister, ikke bare vil være opptatt av atomprogrammet, men igjen begynne å se på alle bruddene på sivile rettigheter, sier Ebadi til BT.

PAUL SIGVE AMUNDSEN