Verdensbanken har ikke lykkes med å dempe liberaliseringens skadevirkning på de fattigste i land som har mottatt handelsstøtte gjennom de siste tre tiårene, konkluderer bankens uavhengige evalueringsgruppe (IEG).

Rapporten gir dermed ny ammunisjon til dem som hevder at frihandel bidrar til å gjøre de rikeste enda rikere, på bekostning av verdens fattigste.

– Denne evalueringen bekrefter at liberalisering av handel ikke alene er nok til å generere vekst og bekjempe fattigdom, konstaterer IEGs generaldirektør Vinod Thomas.

– Verdensbanken har gjort det riktige når de har fremmet mer frihandel, men ikke nødvendigvis det riktige for å generere det ønskede utbyttet, sier Thomas.

225 milliarder kroner, eller rundt 8 prosent av Verdensbankens totale utlån i perioden 1987 til 2004, gikk ifølge IEG til handelsfremmende tiltak i 117 land.

Pengene bidro til å bygge ned tollsatser og handelsbarrierer, men bidro i mindre grad til eksportledet vekst, særlig ikke i afrikanske land.

– Mange av bankens klienter i Afrika har ikke lykkes med å skape variasjon i sin eksport, og blir derfor utsatt for prissvingninger, konstaterer IEG.

– Som følge av dette har enkelte av disse reform-landene ikke greid å bli integrert i den globale økonomien, og har faktisk mistet markedsandeler, heter det videre.

Og der handel har bidratt til økonomisk vekst, er inntektene ikke fordel som de bør, slår IEG videre fast.