Banken vil også sperre tilgangen til lån som Argentina allerede er tildelt. Verdensbanken bekreftet at den hadde mottatt bare 79,2 millioner dollar av et lån på 805 millioner dollar som opprinnelig skulle vært betalt 15. oktober. Argentina fikk én måneds utsettelse på lånet, men økonomiminister Roberto Lavagna sa torsdag at Argentina nekter å betale tilbake lån til Verdensbanken før landet får en avtale med

Det internasjonale pengefondet (IMF). Lavagna hadde torsdag samtaler med Verdensbankens visepresident David De Ferranti og med representanter for IMF.

Argentina har vært i forhandlinger med de to institusjonene for å endre fristene for lån på til sammen 14 milliarder dollar, over 100 milliarder kroner som utløper ved årsskiftet.

(NTB)