JAN LUND

New Delhi

Samtidig blir valget et teknologisk gjennombrudd siden hele valghandlingen for første gang foregår elektronisk. Stemmegivningen skjer via en million stemmemaskiner, som kan motta og registrere opp til fem stemmer i minuttet. Når stemmegivningen er slutt på det lokale valgstedet, stenges og forsegles maskinene inntil opptellingen begynner offisielt ofte mange uker senere.

Fire valgdager på fire uker

675 millioner indere over 18 år er invitert til å avgi sine stemmer mellom den 20. april og 10. mai. Det er flere mennesker enn det er innbyggere i noe annet land på kloden med unntak av Kina — og tre gange flere velgere enn i USA, verdens nest største demokrati.

Men alle tall i denne sammenhengen er store. Logistikken i hele operasjonen gjør det nødvendig at stemmegivningen fordeles over fire valgdager - 20. og 26. april og 5. og 10. mai). Innenfor hver delstat stemmes det samme dag. Stemmeopptellingen begynner 13. mai, men på grunn av de nye systemet er det uvisst når der foreligger et endelig resultat.

Et av de logistiske problemene er sikkerheten. Mer enn 30.000 soldater og politifolk skal sikre roen og at valget kan foregår uten fusk. En stor del av dem flyttes rundt i landet landet etter hvert som avstemningen finner sted på de omkring 700.000 stemmestedene.

Ut over sikkerhetsfolkene vil omkring 3,5 millioner mennesker være involvert i valghandlingen fra myndighetenes side.

10.000 kandidater

Det kjempes om 543 plasser i Underhuset, Lok Sabha - det politisk viktigste av parlamentets to kamre. Omkring en sjettedel av plassene er reservert til de lavere kaster eller etniske minoritetsgrupper. På samme måte som i Storbritannia stemmes det i enkeltmannskretser, der vinneren tar alt.

Omkring 10.000 kandidater stiller opp. De aller fleste er uavhengige som ikke har en sjanse til å bli valgt, men som kan stille opp fordi det kun krever en mindre investering å få sitt navn på stemmeseddelen. Investeringen er til gjengjeld tapt hvis ikke kandidaten når en viss prosentdel av stemmene.

Alle partiene har ut over et partinavn også et symbol som sikrer at selv Indias analfabeter kan stemme som de ønsker. Det ledende regjeringspartiet BJP bærer en lotus som partimerke, mens det største opposisjonspartiet Kongresspartiet har en hånd, BSP en elefant og SP en sykkel.

En spesiell valgkommisjon styrer det hele. Kommisjonen overtar en rekke statlige funksjoner i samme øyeblikk valget er utskrevet. Den fastsetter for eksempel valgdatoene, godkjenner partiene og stikker ut retningslinjer for nomineringen av kandidater. Forfatningen utstyrer den politisk nøytrale kommisjonen med en rekke fullmakter. For eksempel besluttet kommisjonen å forby aggressive tv-reklamer.

Regning: 1,5 mrd.

Operasjonen er både komplisert og meget kostbar. En del av forklaringen på Kongresspartiets dårlige resultat ved det forrige valget var mange velgeres sinne over at partiet fremtvang et valg i utide og påla statskassen en unødvendig økonomisk byrde kun et år etter det sist var valg.

Valget anno 2004 ventes å koste omkring 1,5 mrd. kroner.

STORE STØRRELSER: Enorme plakater av tidligere statsminister Rajiv Gandhi og hans kone, Kongresspartiets president Sonia Gandhi, troner over et valgmøte til Kongresspartiet. Partiet stamper i motvind på grunn av Indias store oppsving under ledelse Gandhis rival, statsminister Atal Bihari Vajpayee fra BJP. Tirsdag begynner valget, som vil vare til 10. mai.<p/> FOTO: JAGADEESH NV, REUTERS