Ifølge miljøvernminister David Kemp skal naturreservatet, kalt Heard— og McDonald øyene-reservatet, være 65.000 kvadratkilometer stort, noe som tilsvarer to ganger størrelsen på Sveits.

Området ligger 450 mil sørvest for Australia, 100 mil nord for Antarktis, og er et av verdens mest uberørte områder. Ifølge Kemp vil kommersielt fiske bli forbudt i reservatet.

Beslutningen om å opprette marinereservatet ble hilst hjertelig velkommen av Verdens Naturfond, som har kritisert den australske regjeringen kraftig for ikke å ha ratifisert Kyoto-avtalen om global oppvarming.

— Dette er en av de viktigste miljøvernbeslutninger Australia har tatt, sier talskvinne Margaret Moore.

(NTB)